Bezoekadres

Pilots worden georganiseerd door de landelijke stichting.

06-29192476
info@buddytobuddy.nl

Stichting Buddy to Buddy Nederland
KvK 70468818
RSIN 858330738

Postadres

Tengnagelshoek 9
7201 NE Zutphen

ANBI Status

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bestuur

Armijn van Roon

Raad van Toezicht
Gerda Geurtsen
Hans Derksen
Marc van Zanten

Beloningsbeleid

Leden van de Rvt van Stichting Buddy to Buddy Nederland vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. Leden van de Raad van Toezicht maken hier geen gebruik van.

Vertrouwenscontactpersoon

Buddy to Buddy Nederland heeft een onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen aangewezen. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Mari Plooij: 06 24 12 22 12

Check de lokale websites van Buddy to Buddy voor de vertrouwenscontactpersoon in jouw stad.