Waar wij in geloven

Buddy to Buddy bouwt aan een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. Zoals een menselijk lichaam ziek kan worden wanneer sommige cellen niet in contact, niet in verbinding, met de rest van het lichaam staan en niet in lijn met het geheel opereren, geloven wij dat een samenleving met teveel geïsoleerde groepen uiteindelijk ook als geheel ziek zal worden. Wanneer dit gebeurt heeft dit effect op iedereen, zelfs uiteindelijk op cellen die in eerste instantie gezond zijn. Zo zien we in het vluchtelingendebat soms zorgwekkende symptomen en koortsachtige reacties van ons collectieve maatschappelijke lichaam; de polarisatie, uitingen van vreemdelingenhaat en verbale en fysieke agressie. Wanneer mensen of groepen te lang geïsoleerd leven en niet meedoen in de maatschappij, kan dit op termijn problemen voor iedereen brengen.


Contact als medicijn

Contact maken, elkaar leren kennen en ondanks cultuurverschillen verbinding aangaan met behoud van eigenwaarde is hierin een groot deel van de oplossing. Verbindingen en vriendschappen zorgen voor begrip en wederzijdse integratie. Want, bekend maakt bemind. Wij geloven daarom dat Buddy to Buddy op individueel niveau bijdraagt aan het welzijn van mensen, maar in dit licht gezien ook heilzaam is voor het collectieve maatschappelijke lichaam waar we allemaal deel van uitmaken.

En we zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent, mogen ook de verschillen er zijn. 


Wat we doen

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van gelijkwaardigheid. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een faciliterende rol.

Door geen hulp te verlenen, maar mensen 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren kunnen relaties, gebaseerd op gelijkwaardigheid, ontstaan. 

Join the community!

Wil je buddy worden of bijdragen aan onze organisatie als persoon of als bedrijf? Klik op de Doe Mee pagina voor meer informatie. Wil je ons financieel steunen? Vriend van Buddy to Buddy word je al vanaf 3 euro per maand.