Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Zutphen

Contact

Bezoekadres
Kerkhof 1a, Zutphen
zutphen@buddytobuddy.nl
Facebook    Twitter

Merel: 06-48471609
Willemijn: 06-17556542

Postadres
Bronsbergen 6b
7207 AA Zutphen

kvk 62444263
RSIN 854820607
NL98 RABO 0302 6094 82

Stichting Buddy to Buddy heeft een ANBI status

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Raad van Toezicht Buddy to Buddy Zutphen

Ilonka de Haan (Voorzitter)
Marius Palsma
Ian Muller

Beloningsbeleid
RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Bekijk hier het jaarverslag van 2019

Download hier alle jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren