Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Zutphen

Bezoekadres
Kerkhof 1a, Zutphen
zutphen@buddytobuddy.nl
Facebook    Twitter

Merel: 06-51171738
Sarah: 06-24452171

Postadres
Bronsbergen 6b
7207 AA Zutphen

kvk 62444263
RSIN 854820607
NL98 RABO 0302 6094 82

Vertrouwenscontactpersoon

Buddy to Buddy Zutphen heeft twee onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangewezen, Ingrid van Klooster en Willem Leopold. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers, nieuwkomers en coördinatoren die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP biedt een luisterend oor en helpt de volgende stap te zetten in het aanpakken van het probleem of het wegnemen van een “niet-pluis” gevoel dat je hebt over gedrag binnen de organisatie. De VCP kan, in samenspraak, doorverwijzen waar nodig en regelt preventieactiviteiten bij Buddy to Buddy.

 

Ingrid van Klooster: 

Ik ben van oorsprong Canadese en moeder van drie jonge volwassenen. Ik ben Buddy geweest en ben bijna iedere woensdagavond in de huiskamer te vinden voor ons wekelijkse Buddycafé/Spelletjesavond. Je mag me daar aanspreken maar bellen of mailen kan ook:

Email: ingridvklooster@gmail.com
Telefoon: +31 6 5705 7480

Willem Leopold:

Ik ben geboren in 1940 en ik heb in diverse grote organisaties gewerkt o.a.15 jaar in het personeel werk (H&R).In Zutphen was ik vele malen buddy. Ook ben ik al jaren via Het Gilde een ‘taalmaat’ voor nieuwkomers.  Ik hoop nooit nodig te zijn maar zal me volledig in zetten wanneer dat wel het geval is.

Je kan mij aanspreken bij Buddy to Buddy en bellen of mailen kan ook:

Email: willem@hoofdwerk.nl
Telefoon: +31 6 3860 5144

ANBI status

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


Bestuur Buddy to Buddy Zutphen
Willemijn Voorham (Directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht:
Marius Palsma 
Ian Muller
Hans Derksen

Beloningsbeleid
RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Bekijk hier het jaarverslag van 2019 – 2022

Bekijk hier de jaarrekening 2022

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2023

Bekijk hier het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende instellingen

Download hier alle jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren