Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Zutphen

IBezoekadres
Kerkhof 1a, Zutphen
zutphen@buddytobuddy.nl
Facebook    Twitter

Merel: 06-51171738
Sarah: 06-24452171

Postadres
Bronsbergen 6b
7207 AA Zutphen

kvk 62444263
RSIN 854820607
NL98 RABO 0302 6094 82

Vertrouwenscontactpersoon
Buddy to Buddy Zutphen heeft twee onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen aangewezen. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Dhr. Leopold 06-38605144

ANBI status

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 


Bestuur Buddy to Buddy Zutphen
Willemijn Voorham (Directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht:
Marius Palsma 
Ian Muller
Hans Derksen

Beloningsbeleid
RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Bekijk hier het jaarverslag van 2021

Bekijk hier de jaarrekening 2021

Bekijk hier het beleidsplan 2022-2023

Bekijk hier het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende instellingen

Download hier alle jaarverslagen en jaarrekeningen van voorgaande jaren