Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Rotterdam

Contact

Contactgegevens

Ilonka de Haan
Projectleider

Dunya Ressang
Projectcoordinator
06-58843500

rotterdam@buddytobuddy.nl
Facebook
Instagram

Postadres
Bronsbergen 6b, 7207 AA Zutphen

KvK: 87776359
RSIN: 864402715
NL63 RABO 0339619201

Bestuur
Buddy to Buddy Rotterdam heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
Directeur-bestuurder
Ilonka de Haan

Raad van Toezicht Buddy to Buddy Rotterdam
Cees van Donselaar
Armijn van Roon
Marieke Sprietsma

Vertrouwenscontactpersoon
Buddy to Buddy Rotterdam heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangewezen. Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon: Sanne Avenhuis | +31 6 42 72 94 53

ANBI status
Buddy to Buddy Rotterdam eeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning van de Belastingdienst. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid
RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per
week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 55 en 37,50 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplan.

Jaarverslagen
Bekijk hier het jaarverslag 2022.
Bekijk hier het financieel jaarverslag 2022
Bekijk hier de toelichting op het financieel jaarverslag 2022

 

 

 

Evenementen

 • 04-10-2023
  Matchingsdiner
 • 17-10-2023
  Buddycafé
 • 21-11-2023
  Buddycafé
 • 28-11-2023
  Informatiebijeenkomst
 • 19-12-2023
  Buddycafé