Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Bronckhorst

 Contact

Contactgegevens
Claasje Reijers
Projectleider
T: 06 1645 2080
bronckhorst@buddytobuddy.nl
Facebook

KVK: 86348035
BANK: NL23 RABO 0199 1811 87
RSIN: 863938577

Bestuur
Buddy to Buddy Bronckhorst heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Directeur-bestuurder:
Claasje Reijers

Raad van Toezicht:
Willem Ringenier
Marius Palsma
Hans Derksen

Vertrouwenscontactpersoon
Buddy to Buddy Bronckhorst heeft een onafhankelijke vertrouwenscontactpersonen aangewezen. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenscontactpersoon van Buddy to Buddy Bronckhorst is: Marian Ooijman. Zij is bereikbaar via 06 5770 6190.

ANBI status
Stichting Buddy to Buddy Bronckhorst heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht van Buddy to Buddy Bronckhorst vervult haar taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand.
Sinds mei 2022 is Buddy to Buddy Bronckhorst een zelfstandige stichting. Het aantal matches stijgt met de opbouw van de organisatie evenals het werk dat daarvoor verricht moet worden. Dit houdt in dat er zowel een projectleider (6 uur per week)  als een coördinator (10 uur per week) aangesteld zijn. Zij doen hun werk  tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

WORD BUDDY

Ook meedoen in gemeente Bronckhorst?

Evenementen

  • Geen evenementen