Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Breda

Contact

Bezoekadres
Markendaalseweg 58
4811 KC Breda

Contactgegevens
breda@buddytobuddy.nl
Facebook

Postadres
Bosbesstraat 4a
6542 NS Nijmegen

KvK 67079539
RSIN 856821640
NL75 RABO 0313 7733 35

Bestuur
Buddy to Buddy Breda heeft een 4-koppig bestuur:

Armijn van Roon (Voorzitter)
Anne van Engelen (Secretaris)
Hannah Wiersinga (Penningmeester)
Willemijn Voorham (Algemeen bestuurslid)

Stichting Buddy to Buddy Breda heeft een ANBI status

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Buddy to Buddy Breda vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan bestuursleden en/of vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand.
Tot september 2017 bevinden we ons in de pilotfase. In deze fase zullen er geen uren uitbetaald worden, hooguit worden er vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Vanaf september gaan we het opstartjaar in. Het aantal matches zal dan stijgen evenals het werk dat daarvoor verricht moet worden. Dit houdt in dat er zowel een projectleider (8 uur per week) als een coördinator (20 uur per week) aangesteld zal worden. Dit tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Het beleidsplan voor 2017 vindt u hier: Beleidsplan Buddy to Buddy Breda

Jaarrekening
Stichting Buddy to Buddy Breda publiceert haar jaarrekening om ook financieel transparant te zijn. Deze vindt u hier: Jaarrekening 2016

Schrijf je in

Een gastvrije stad waarin iedereen zich prettig voelt, bouw je samen. Ook de afgelopen maanden hebben we weer kennis gemaakt met veel nieuwe Bredanaars die op zoek zijn naar verbinding met hun stadsgenoten en nieuwe leefomgeving. Wil jij buddy worden? Meld je dan aan via breda@buddytobuddy.nl