Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

Buddy to Buddy Apeldoorn

 status Contact

Contactgegevens

Dieuwke de Boer
Projectleider
06 48 94 59 98

apeldoorn@buddytobuddy.nl
Facebook
Instagram

Postadres
Poortersveld 806, 7327 AT Apeldoorn

KvK: 83322086
RSIN: 862828715
NL14 INGB 0009 4420 39

Vertrouwenscontactpersoon
Buddy to Buddy Apeldoorn heeft een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon aangewezen. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens: Jorien Beekman | jorienbeekman@hotmail.com
Wil je graag in contact komen met Jorien? Stuur haar dan een mailtje met je naam en je telefoonnummer. Zij belt je dan z.s.m. terug. 

ANBI status
Stichting Buddy to Buddy heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Raad van Toezicht Buddy to Buddy Apeldoorn
Willemijn Voorham
Annemarie van Amerongen
Martine Witteveen

Beloningsbeleid
RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Bekijk hier het Jaarverslag 2021 – Buddy to Buddy Apeldoorn en de Jaarrekening 2021 Buddy to Buddy Apeldoorn.

Bekijk hier ons beleidsplan.