Onderzoek naar de impact van Buddy to Buddy Breda

Buddy to Buddy Breda bestond in 2021 vijf jaar. Meer dan 1300 buddykoppels zijn
er in deze periode tot stand gebracht en de naamsbekendheid is enorm gegroeid.
Veel mensen melden zich spontaan om mee te doen aan een matchingstraject en
in de Huiskamer aan het Edisonplein komen mensen binnenlopen met de vraag
hoe zij ook een buddy kunnen krijgen. Kortom, op het eerste gezicht lijkt Buddy
to Buddy aan de verwachting te voldoen. Samen met andere partners wordt er
deelgenomen aan de Thematafel Statushouders van de gemeente Breda waar het
inburgeringsbeleid wordt vorm gegeven. Buddy to Buddy werd ooit als initiatief
gestart in Zutphen en de Bredase initiatiefnemers (twee studenten van Avans)
sloten zich daarbij aan. Inmiddels groeit Buddy to Buddy landelijk nog steeds.

De stuurgroep (vrijwilligers), de bestuurders en de Raad van Toezicht stelden zich de
kritische vraag of de opbrengst van de activiteiten inderdaad zo was alle positieve
signalen deden geloven. Na vijf jaar was het goed moment om te onderzoeken
of de activiteiten de verwachte maatschappelijke opbrengsten (impact) te zien
gaven. De uitkomst van het onderzoek kon mede dienen als verantwoording aan
de subsidienten.

Lees het hele onderzoek hieronder.