Buddy to Buddy wint Brouwer Vertrouwensprijs

Stichting Buddy to Buddy is uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Zijne Majesteit de Koning was aanwezig bij de digitale uitreiking van de vijfde Brouwer Vertrouwensprijs.

Voorbij de verschillen
Van Roon: “We zijn heel dankbaar voor deze eervolle prijs. Niet in de laatste plaats omdat deze prijs gaat over het bevorderen van vertrouwen. We proberen daar dagelijks aan bij te dragen door bijzondere ontmoetingen te organiseren; 1-op-1 en in groepsverband. We zijn vreemdelingen, totdat we elkaar leren kennen. Wanneer we voorbij de verschillen en vooroordelen, openstaan voor de ander, dan verrijken we ons leven en groeit het vertrouwen vanzelf. In een wereld vol polarisatie is contact maken het beste medicijn.”

‘Generaties lang effect’
“Samenvattend koos de jury Buddy to Buddy uit als een helder, actueel, goed georganiseerd initiatief dat, vanuit individuele persoonlijke inspiratie, midden in de meest tere problematiek van onze samenleving met opgestroopte mouwen bouwt aan onderling vertrouwen.” De jury benadrukt verder de wezenlijke bijdrage van de organisatie aan het vertrouwen in de samenleving: “Buddy to Buddy adresseert een thema dat diep in onze samenleving gevoeld wordt en dat nog generaties lang effect zal hebben op onze samenleving: het sociale isolement van (ex)vluchtelingen. Op dit domein is de prijs nog niet eerder toegekend.”

Opgedragen aan de community
De prijs is opgedragen aan alle buddy’s, al die mooie mensen die laten zien dat het kan! Buddy to Buddy is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 5000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. Buddy to Buddy zal de komende tijd groeien naar meer plekken in Nederland. Van Roon: “Elke nieuwe vriendschap is een stap dichterbij een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen, en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Daar gaan wij voor, stap voor stap, vriend voor vriend.’