Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

 

ANBI

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Buddy to Buddy heeft een 3-koppig bestuur:

Ilonka de Haan (Voorzitter)
Marius Palsma (Penningmeester)
Marc van Zanten (Secretaris)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan bestuursleden en/of vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. Bestuursleden hebben hier tot op heden geen gebruik van gemaakt. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 50 en 35 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

De jaarstukken van 2015 vindt u hier: rapport-2015

De jaarstukken van 2016 vindt u hier: Jaarrekening 2016

Ons jaarverslag in beeld vindt u hier: 2016-2017 in beeld

De jaarstukken van 2017 volgen binnenkort.