Bezoekadres

Postadres

ANBI Status

Stichting Buddy to Buddy is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bestuur

Buddy to Buddy heeft een 3-koppig bestuur:

Ilonka de Haan (Voorzitter)
Marius Palsma (Penningmeester)
Marc van Zanten (Secretaris)

Beloningsbeleid

RvT-leden van Stichting Buddy to Buddy vervullen hun taak vrijwillig en onbezoldigd. In ons beleid bieden we de mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan vrijwilligers die meer dan gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk voor ons verrichten. Deze vergoeding is maximaal 150 euro per maand. De projectleider (8 uur per week) en coördinator (20 uur per week) van Stichting Buddy to Buddy worden tegen een maatschappelijk tarief van respectievelijk 55 en 37,50 euro per uur ingehuurd. Van beiden wordt verwacht dat ze naast betaalde uren tevens vrijwillige inzet leveren.

Vertrouwenscontactpersoon

Jaarverslagen

Privacy Policy