Eén persoon kan heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan

 

Buddy to Buddy heeft inmiddels in Zutphen, Breda en Utrecht al zo’n 1.800 mensen aan elkaar gekoppeld. Daaruit komen waardevolle vriendschappen tussen mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet. Het lijkt zo simpel, maar het is zo nodig. Een derde van alle nieuwkomers verkeert in een sociaal isolement en maakt geen contact met Nederlanders. “Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mee doet, waarin we echt samen leven. We zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent mogen ook de verschillen er zijn.”

Wanneer je elkaar leert kennen zie je ook waar statushouders tegenaan lopen. In Zutphen werken we sinds 2016 nauw samen met de gemeente Zutphen en andere partners die werken met nieuwkomers. We signaleren en proberen daar samen met andere partijen oplossingen voor te vinden. Zo zijn er verschillende initiatieven uit voortgekomen, zoals:

– High5!, een stichting die zich richt op de integrale begeleiding van statushouders die op meerdere leefgebieden in de knel zitten.
– Toekomsttrainingen aan jonge statushouders i.s.m. Nieuwlander
– Psychosociale begeleiding van Eritrese meiden, leerlingen voor wie de stap van ISK naar het ROC – door allerlei oorzaken – te groot bleek.

De uitdagingen zijn groot, maar in veel gemeenten zijn de afgelopen jaren ook al oplossingen bedacht. We zijn dan ook heel positief over de VNG die – na berichtgeving over moeizame integratie van Eritreeërs – het ‘Impulstraject gemeentelijke ondersteuning aan Eritrese nieuwkomers’ is gestart. De opbrengsten van dit traject lees je hier:

https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf